contoh pelarasan prinsip akaun ting 5(copy n paste cg)

 CONTOH PELARASAN SUSUTNILAI

1 Kenderaan disusutnilaikan mengikut kaedah garis lurus atas kos 15%  manakala lengkapan  disusutnilaikan mengikut kaedah baki berkurangan  10%
2 Premis disusutnilaikan mengikut kaedah garis lurus atas kos 20%  manakala lengkapan  disusutnilaikan mengikut kaedah baki berkurangan  5%
3 Premis disusutnilaikan mengikut kaedah garis lurus atas kos 20%  manakala Kenderaan  disusutnilaikan mengikut kaedah baki berkurangan  10%

 PERUNTUKAN HUTANG RARU

 1 Peruntukkan hutang ragu hendaklah diselaraskan  5%  atas penghutang.
 2 Peruntukkan hutang ragu hendaklah diselaraskan  3%  atas penghutang
 3 Peruntukkan hutang ragu hendaklah diselaraskan  1%  atas penghutang.

 DUA ITEM BELANJA TERAKRU

 1 Sebanyak  RM100.00 alatulis masih tertunggak . Insurans terakru sebanyak RM50.00
 2 Insurans terakru RM50.00 dan sebanyak RM100.00 promosi masih tertunggak.
3 Sebanyak  RM80.00 promosi  masih tertunggak . Insurans terakru sebanyak RM100


SATU ITEM BELANJA TERDAHULU

 1 Belanja promosi terdahulu sebanyak  RM30.00
 2 Belanja alatulis terdahulu sebanyak RM 50.00
 3 Belanja am terdahulu sebanyak RM100

 SATU ITEM HASIL TERAKRU

 1 Komisen diterima terakru sebanyak RM50.00
 2 Komisen diterima terakru sebanyak RM150.00
 3 Sewa Ruang niaga terakru sebanyak RM200.00

 PEMBETULAN KESILAPAN (I) KETINGGALAN CATATAN

 1 Ambilan barang niaga bernilai  RM70.00 tidak direkod dalam mana-mana buku. (II) KESILAPAN PRINSIP 1 Belanja membaiki premis sebanyak RM1000.00 tersilap dicatatkan dalam Akaun Premis.
2 Belanja membaiki kenderaan sebanyak RM 500 tersilap dicatatkan dalam Akaun Kenderaan.
 3 Belanja membaiki komputer sebanyak RM500 tersilap dicatatkan dalam Akaun Komputer


***PILIH NO 1,2,3 AND TLSN MERAH WAJIB BUAT***

Post a Comment